นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 15:28 น.

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย

 

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก


สามารถเช็ครายชื่อได้ที่ link ด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 15:28 น.
 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

link ภายนอก