กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
นโยบายและข้อตกลง
นโยบาย ข้อตกลงและจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019 เวลา 14:46 น.

 

นโยบาย ข้อตกลงและจริยธรรม

Attachments:
Download this file (02. กฎกระทรวง.pdf)02. กฎกระทรวง.pdf[ ]78 Kb
Download this file (03. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf)03. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf[ ]137 Kb
Download this file (04. ขัอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf)04. ขัอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf[ ]1031 Kb
Download this file (05. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf)05. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf[ ]1781 Kb
Download this file (06. นโยบายและยุทธศาสตร์ของ.pdf)06. นโยบายและยุทธศาสตร์ของ.pdf[ ]26 Kb
Download this file (07. แผนปฏิบัติการประจำปี รพ.นาด้วง ปี 2562.pdf)07. แผนปฏิบัติการประจำปี รพ.นาด้วง ปี 2562.pdf[ ]35 Kb
Download this file (08. ภารกิจให้บริการประชาชน.pdf)08. ภารกิจให้บริการประชาชน.pdf[ ]107 Kb
Download this file (09. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน.pdf)09. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน.pdf[ ]103 Kb
Download this file (10. รายงานสรุปข้อร้องเรียน EB16.pdf)10. รายงานสรุปข้อร้องเรียน EB16.pdf[ ]18 Kb
Download this file (11. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561.pdf)11. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561.pdf[ ]110 Kb
Download this file (12. ประกาศกระทรวงสาธาณสุขเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วบงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560)12. ประกาศกระทรวงสาธาณสุขเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วบงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560[ ]938 Kb
Download this file (นโยบายการบริหาร.pdf)นโยบายการบริหาร.pdf[ ]1369 Kb
Download this file (ประกาศแนวทางจัดซ้้อจัดจ้าง.pdf)ประกาศแนวทางจัดซ้้อจัดจ้าง.pdf[ ]254 Kb
Download this file (ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลา.pdf)ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลา.pdf[ ]1012 Kb
Download this file (แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงิน 100,000.pdf)แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงิน 100,000.pdf[ ]43 Kb
Download this file (แบบแสดงบริสุทธ์ใจไม่เกิน 100,000.pdf)แบบแสดงบริสุทธ์ใจไม่เกิน 100,000.pdf[ ]44 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019 เวลา 14:49 น.
 


ออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี