กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานรังสีวิทยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:28 น.

 กลุ่มงานรังสีวิทยา

                                                       098                                                  

                                                    นายธนะพัฒน์ พิศาลอัครวรากุล

                                                 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

                                                      099

                                                           นายศุภชัย พรมเมือง

                                                 เจ้าพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 11:25 น.
 

ออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี