กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:16 น.

 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ

                                        036

                                            นางสาวคุณัญญา นาหัวนิล

                                            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                     หัวหน้า IC

                                                

                      095          

                       นางวงเดือน ทะโพนชัย

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           096            

             นางจรุณลักษณ์ ทองศรี

            พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     097

                       นางวันเพ็ญ ชัชวาลย์

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2021 เวลา 11:27 น.
 

ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี