นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 09:11 น.

  ด้วยโรงพยาบาลนาด้วง จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประจำปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗        จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้   

                                                                                                                     

                    ๑.ชือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

                   ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง           ผู้ช่วยช่างทั่วไป            

                           กลุ่มงาน            ฝ่ายบริหารทั่วไป

                             หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับอมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบ เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ

๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                   อัตราว่าง             จำนวน ๑ อัตรา

                   ค่าตอบแทน          ๘,๑๔๖  บาท/เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่สร้างโรงจอดรถ โรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 13:55 น.

ขอรับเอกสารสองราคา ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2557

 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาด้วง

 

ประกาศสอบราคา

Download

เอกสารสอบราคา

Download

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 13:56 น.
 
SpainAction PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 09:17 น.

Download

 
ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Radiant Warmer) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:44 น.

 

ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

 

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:45 น.
 
ประกาศสอบราคาเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:39 น.

 ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

 

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:40 น.
 
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:36 น.

 ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

 

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:49 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 30 จาก 32

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส