นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
งานการพยาบาลห้องคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:10 น.

 งานการพยาบาลห้องคลอด

                                                            090

                                                              นางสาวพรทิพย์ แก้วอาสา

                                                              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

                                                                 หัวหน้างานห้องคลอด                                                           

                                                         000005

                                                            นางสาววาสิณีรัตน์ บุตรโยจันโท

                                                                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:57 น.
 

ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส