เข้าสู่ระบบ
 

งานประกันสุขภาพและสารสนเทศ

                                                   046                                                         
                                                     นางสาวชญานันทน์ ต่างใจ

                                                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                  047

                      นางสาวสิรภัทร ช่างระดม

                         เจ้าพนักงานเวชสถิติ

                     048 

                   นางสาวศศิญาภรณ์ ดอนเมืองพรม

                            เจ้าพนักงานธุรการ

              049

                   นายพงษ์ปกรณ์ ศิริภาษณ์

                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส