เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มงานการแพทย์

                                                   100                                            

                                                       นายชัยยา ปานันท์

                                                    นายแพทย์ชำนาญพิเศษ

                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

                   021

                     นางสาวปภาวดี ปัญญาธัญญะ

                         นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  022

                      นางสาวปุณยสิริ พิระภิญโญ

                          นายแพทย์ปฏิบัติการ

 

ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส