นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:16 น.

 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ

                                    img50311

นางจุฆาทิพย์ ภูเขียวศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้า IC

                                                

                      095

                       นางวงเดือน ทะโพนชัย

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                     096

                       นางจรุณลักษณ์ ทองศรี

                       พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     097

                       นางวันเพ็ญ ชัชวาลย์

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 10:05 น.
 

ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส