เข้าสู่ระบบ
งานผู้ป่วยใน

นางสาวดารา  ไทยรักษ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายไสว  ตาลุนฉิน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวงเดือน  ทะโพนชัย

ตำแหน่ง  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางคำหวาน  ขันทสิทธิ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางคุณัญญา  นาหัวนิล

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวญาณี  ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวันเพ็ญ  ชุนแวงวาปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางจีระพร  คำแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายวิทยา  มิเลย์

ตำแหน่ง พนักงานเปล

นางจรุญลักษณ์  ทองศรี

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางอุไร  ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสุจิรา  ศรีเกตุ

ตำแหน่ง  คนครัว

นายธีระศักดิ์  ทองศรี

ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด


 

ออนไลน์

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา