นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2017 เวลา 18:16 น.

1.ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิหิ้วถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 1 เครื่อง

 

วงเงิน 480,000 บาท

 

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

Attachments:
Download this file (ตาราง ปปช..pdf)ตาราง ปปช..pdf[ ]519 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2017 เวลา 18:19 น.
 
ปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 13:53 น.

 

หน่่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนาด้วง

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 79,500 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้ว

ราคากลางคำนวน ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินสด 79,500 บาท

บัญชีประมาณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 3 แผ่น


เอกสารแนบ Link ด้านล่าง

 

 
ที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวีดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 18:15 น.

หน่่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนาด้วง

 

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 138,000 บาท

 

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

 

ราคากลางคำนวน ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินสด 138,000 บาท

 

บัญชีประมาณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 2 แผ่น


เอกสารแนบ Link ด้านล่าง

 
คู่มือบันทึกความเสี่ยง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:31 น.

Download คู่มือได้ทางด้านล่าง

 
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนาด้วง 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:59 น.

       จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 1 เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขที่ ลย.สสจ.-ต.ค.-2559-109

 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัศดุ) โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:00 น.
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:47 น.

ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 ห้องตรวจ โรงพยาบาลวังสะพุง 

โรงพยาบาลด่านซ้าย  โรงพยาบาลภูเรือ  โรงพยาบาลนาแห้ว  โรงพยาบาลเอราวัณ และโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 6 เครื่อง

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5,520,000 บาท

 

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ด้าล่าง link

 

Attachments:
Download this file (ตาราง-ปปช..pdf)ตาราง-ปปช..pdf[ ]210 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:48 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 29 จาก 34

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส