เข้าสู่ระบบ




โรงพยาบาลนาด้วง
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:06 น.

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนาด้วงมีการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓.เพื่อให้ความคิดเห็น / คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

๔.เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม

๕.เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง

๖.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

๗.เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๘.เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

ที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:13 น.
 
กฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:09 น.
กฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 
ยกเลิกประกาฯประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:54 น.
ยกเลิกประกาฯประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication SystemACS) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PACS
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:56 น.
 
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 11:17 น.

 

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาPACS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 11:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาPACS

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งแล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 13:45 น.

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 17 จาก 28

ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส