เข้าสู่ระบบ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:31 น.

ผลสำรวจที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเตอร์เน้ตกลุ่มต่างๆ

 

สามารถนำผลสำรวจนี้ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

 

Template Size_internet_userProfile2016_Facebook_Cover__851x315

 

 

LINK

https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016

 

 

ออนไลน์

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา