ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาด้วง จำนวน 1 งาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2022 เวลา 11:04 น.

 

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาด้วง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-09-08 10-56-40

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2022 เวลา 11:04 น.