กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์ประกันและห้อง Lab PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:47 น.

 

         ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์ประกัน      

และห้อง Lab ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)       

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:54 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สธ.เร่งทำหลักเกณฑ์บรรจุ 'พนักงานกระทรวงสาธารณสุข' PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.

 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างชั่วคราว หลังมีคำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนสถานภาพเป็น "พนักงานกระทรวง"

คาดเสร็จก่อนสิ้นเดือน ส.ค. ...

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:50 น.

 

=> ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 วันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด << คลิกDownload >>


=> ด่วนที่สุด สธ 0205.02.5/2921 เรื่อง แจ้งการจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามการทบทวนการจัดพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนใหม่
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 << คลิกDownload >>


=> สธ 0205.02.5/ว 347 เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 << คลิกDownload >>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:27 น.
 
แผนการปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบเข็มที่ 2 ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:39 น.

โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 - 21 ธันวาคม 2555

 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน สถานที่ให้บริการ
1 29 พ.ย. 55 9.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลนาด้วง
เทศบาลนาด้วง
2 3 ธ.ค. 55 9.00 -12.00 น. โรงเรียนชุมชนนาด้วง
13.00 - 15.30 น.
3 7 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนาด้วงวิทยา
ครู และ นักเรียน
4 11 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนแก้วเมธี
5 12 ธ.ค. 55 13.00 - 15.30 น. สสอ นาด้วง
6 14 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียน ตชด หนองแคน
ครูและเจ้าหน้าที่
13.00 - 15.30 น. โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์
ครูและเจ้าหน้าที่
ศสมช8
7 17 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. ศสมช4
ศสมช6
8 18 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. ศูนย์ระบาดวิทยา
ตึกเก่า โรงพยาบาลนาด้วง
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคด้านหลังโรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 19:58 น.

     ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินงานตรวจสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคหลังโรงพยาบาลนาด้วง สำหรับโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ดังนี้.-

  • จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาด้วง จำนวน 1 รายการ
  • ราคากลางเป็นเงิน 523,000.- บาท

ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารได้ ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 20:04 น.
 
แจ้งการเปลี่ยน webboard PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:44 น.

ทาง admin โรงพยาบาลนาด้วงได้มีการเปลี่ยน webboard ใหม่ ผู้ที่เคยสมัคร webboard เดิมไว้แล้วจะไม่สามารถใช้ได้

ดังนั้นจะต้องสมัครสมัครใหม่

 

เนื่องจากที่ผ่านมา webboard เดิมมี spem เข้ามาก่อกวนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปัญหา และการจัดทำระบบขึ้นมาใหม่

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 43 จาก 44

ออนไลน์

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี