กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดเลย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2022 เวลา 13:52 น.

6 _2565_resize

 

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี

link ภายนอก