กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โครงการจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17:34 น.

15 _2565_resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18:39 น.
 

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี

link ภายนอก