กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
MO 16 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:32 น.

 

MO 16

Attachments:
Download this file (บันทึก mo 16ไตรมาส 4.pdf)บันทึก mo 16ไตรมาส 4.pdf[ ]250 Kb
Download this file (บันทึกข้อความ.pdf)บันทึกข้อความ.pdf[ ]220 Kb
Download this file (บันทึกรายงานป้องกันปราบ ไตรมาส 4 mo 16ปราม.pdf)บันทึกรายงานป้องกันปราบ ไตรมาส 4 mo 16ปราม.pdf[ ]242 Kb
Download this file (บันทึกรายงานผลตามแผนคุณธรรม.pdf)บันทึกรายงานผลตามแผนคุณธรรม.pdf[ ]208 Kb
Download this file (บันทึกลงนามแผนคุณธรรม.pdf)บันทึกลงนามแผนคุณธรรม.pdf[ ]284 Kb
Download this file (รายงานปราบปราม ทุจริต mo 16 ไตรมาส 4.pdf)รายงานปราบปราม ทุจริต mo 16 ไตรมาส 4.pdf[ ]596 Kb
Download this file (รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปีงบ 2566 ไตรมาส 4 mo 16.pdf)รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปีงบ 2566 ไตรมาส 4 mo 16.pdf[ ]59 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผน mo16 ไตรมาส 4.pdf)รายงานผลตามแผน mo16 ไตรมาส 4.pdf[ ]426 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.pdf)รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.pdf[ ]426 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต.pdf)รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต.pdf[ ]595 Kb
Download this file (รายงานแผนคุณธรรม MO15.pdf)รายงานแผนคุณธรรม MO15.pdf[ ]426 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม mo16.pdf)แบบฟอร์ม mo16.pdf[ ]221 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลตามแผนmo15.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลตามแผนmo15.pdf[ ]284 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่แผนคุณธรรม.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่แผนคุณธรรม.pdf[ ]246 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปราบปรามทุจริต ไตรมาส 4 mo16.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปราบปรามทุจริต ไตรมาส 4 mo16.pdf[ ]221 Kb
Download this file (แผนส่งเสริมคุณธรรม.pdf)แผนส่งเสริมคุณธรรม.pdf[ ]51 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:40 น.
 

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี