กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
MO 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:26 น.

 

MO 4

Attachments:
Download this file (คำสั่งปิด-ปลด.pdf)คำสั่งปิด-ปลด.pdf[ ]130 Kb
Download this file (จัดสรรงบค่าเสื่อม.pdf)จัดสรรงบค่าเสื่อม.pdf[ ]261 Kb
Download this file (บันทึกผลการจัดซ้้อ MO4ข้อ 2.pdf)บันทึกผลการจัดซ้้อ MO4ข้อ 2.pdf[ ]200 Kb
Download this file (บันทึกรับทราบแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)บันทึกรับทราบแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]506 Kb
Download this file (บันทึกรายงาน mo 4 ไตรมาส4.pdf)บันทึกรายงาน mo 4 ไตรมาส4.pdf[ ]345 Kb
Download this file (บันทึกรายงาน mo 4.pdf)บันทึกรายงาน mo 4.pdf[ ]345 Kb
Download this file (บันทึกรายงานผล mo4.2.pdf)บันทึกรายงานผล mo4.2.pdf[ ]315 Kb
Download this file (บันทึกรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส3 moit 4.pdf)บันทึกรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส3 moit 4.pdf[ ]315 Kb
Download this file (บันทึกแจ้งเวียน MOIT4 ข้อ3.pdf)บันทึกแจ้งเวียน MOIT4 ข้อ3.pdf[ ]493 Kb
Download this file (ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf)ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf[ ]1012 Kb
Download this file (ผลตามแผนจัดซื้อไตรมาสที่ 1.pdf)ผลตามแผนจัดซื้อไตรมาสที่ 1.pdf[ ]115 Kb
Download this file (รายงานผลจัดซื้อรายไตรมาส.pdf)รายงานผลจัดซื้อรายไตรมาส.pdf[ ]66 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผน mo4.pdf)รายงานผลตามแผน mo4.pdf[ ]55 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผนทุกไตรมาส mo4 ไตรมาส4.pdf)รายงานผลตามแผนทุกไตรมาส mo4 ไตรมาส4.pdf[ ]68 Kb
Download this file (รายงานผลตามแผนทุกไตรมาส mo4.pdf)รายงานผลตามแผนทุกไตรมาส mo4.pdf[ ]68 Kb
Download this file (หนังสือจัดสรรงบประมาณ MO.pdf)หนังสือจัดสรรงบประมาณ MO.pdf[ ]2555 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม MO4 ข้อ 3.pdf)แบบฟอร์ม MO4 ข้อ 3.pdf[ ]241 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม MO4-ข้อ 2.pdf)แบบฟอร์ม MO4-ข้อ 2.pdf[ ]243 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่ mo4.2.1.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่ mo4.2.1.pdf[ ]44 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่ moit4.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่ moit4.pdf[ ]45 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส4.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส4.pdf[ ]45 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่แผนจัดซื้อปี 2566.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่แผนจัดซื้อปี 2566.pdf[ ]55 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร๋ moit 4.pdf)แบบฟอร์มเผยแพร๋ moit 4.pdf[ ]44 Kb
Download this file (แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินเล็กน้อย.pdf)แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินเล็กน้อย.pdf[ ]68 Kb
Download this file (แบบแสดงวงเงินเกิน 100000.pdf)แบบแสดงวงเงินเกิน 100000.pdf[ ]63 Kb
Download this file (แผนจัดซื้อปีงบ 2566.pdf)แผนจัดซื้อปีงบ 2566.pdf[ ]25944 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:26 น.
 

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี