กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ประกาศรับสมัครงาน(พขร-จพ.เวชสถิติ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2022 เวลา 11:39 น.

2022-10-05 11-37-52

 

ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี