สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคด้านหลังโรงพยาบาลนาด้วง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 19:58 น.

     ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินงานตรวจสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคหลังโรงพยาบาลนาด้วง สำหรับโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ดังนี้.-

  • จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาด้วง จำนวน 1 รายการ
  • ราคากลางเป็นเงิน 523,000.- บาท

ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารได้ ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 20:04 น.