ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง PACS0001 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 19:00 น.

 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องการประกวดราคาซื้อ

เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นแบบระบบดิจิตอล

(Computed Radiography)

พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

(Picture Archiving and Communication System : PACS)

จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 19:01 น.