ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 18:55 น.

 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ จำนวน 1 ชุด  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)