แผนการปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบเข็มที่ 2 ปี 2555 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:39 น.

โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 - 21 ธันวาคม 2555

 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน สถานที่ให้บริการ
1 29 พ.ย. 55 9.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลนาด้วง
เทศบาลนาด้วง
2 3 ธ.ค. 55 9.00 -12.00 น. โรงเรียนชุมชนนาด้วง
13.00 - 15.30 น.
3 7 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนาด้วงวิทยา
ครู และ นักเรียน
4 11 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนแก้วเมธี
5 12 ธ.ค. 55 13.00 - 15.30 น. สสอ นาด้วง
6 14 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. โรงเรียน ตชด หนองแคน
ครูและเจ้าหน้าที่
13.00 - 15.30 น. โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์
ครูและเจ้าหน้าที่
ศสมช8
7 17 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. ศสมช4
ศสมช6
8 18 ธ.ค. 55 9.00 - 12.00 น. ศูนย์ระบาดวิทยา
ตึกเก่า โรงพยาบาลนาด้วง