เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
ประกาศสอบราคา เครื่องหมุนเหวี่ยงและรถเข็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 14:00 น.

ประกาศสอบเครื่องหมุนเหวี่ยง

 

Download


ประกาศสอบซื้อรถเข็น


Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 14:55 น.
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้อง NCD คลีนิค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:10 น.

 

ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้อง NCD คลีนิค


DOWNLOAD

 
ประกาศสอบราคายูนิตทำฟันและประกาศสอบราคาเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 10:35 น.

 ประกาศสอบราคายูนิตทำฟัน  


เอกสารแนบ Download 

ประกาศสอบราคาเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ


เอกสารแนบ Download

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 10:37 น.
 
สอบราคาจ้างอาคารทันตกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014 เวลา 10:32 น.

ดัวยทางโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างอาคารทันตกรรม

 

สามารถ Download ลายระเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

 

ประกาศฉบับที่1


ประกาศฉบับที่2

 
สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ทางทันตกรรมชนิดตั้งพื้นหรือผนังห้อง พร้อมอุปกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 13:37 น.

ผู้เสนอราคาสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Download

 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 09:11 น.

  ด้วยโรงพยาบาลนาด้วง จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประจำปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗        จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้   

                                                                                                                     

                    ๑.ชือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

                   ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง           ผู้ช่วยช่างทั่วไป            

                           กลุ่มงาน            ฝ่ายบริหารทั่วไป

                             หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับอมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบ เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ

๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                   อัตราว่าง             จำนวน ๑ อัตรา

                   ค่าตอบแทน          ๘,๑๔๖  บาท/เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 19 จาก 22

ออนไลน์

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส