เข้าสู่ระบบ
ความหมายการใช้สิทธิ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย งานประกันสุขภาพ   
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2011 เวลา 11:13 น.

     ขยายความ   กรณีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

ตามข้อบ่งชี้  ดังนี้

          1.โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  หรืออันตรายต่อผู้อื่น

          2.โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง  ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน

          3.โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต

          4.โรคหรือลักษณะอาการของโรคที่คณะกรรมการกำหนด

     

                          ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิต ชีพจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา

และความเร่งด่วนในการรักษาประกอบด้วย                                 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปบอร์ด สปสช.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีสายด่วน สปสช.1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2011 เวลา 11:18 น.
 

ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส