เข้าสู่ระบบ
ทำไมมีบัตรทองคลอดลูกคนที่ 3 ต้องชำระเงินเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย งานประกัน   
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:08 น.

ทำไมมีบัตรทองคลอดลูกคนที่ 3 ต้องชำระเงินเอง

alt


        เนื่องด้วยหลักประกันสุขภาพเป็นงานระบบสาธารณสุขที่ให้การส่งเสริมในการวาง แผนครอบครัว ซึ่งปัจจุบันการมีบุตร 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ และเป็นความต้องการที่เพียงพอไม่น้อยจนเกินไปที่ระบบประกันสุขภาพสามารถให้ ความคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีได้ จากคำถามเป็นกรณีคลอดบุตรคนที่ 3 ให้แยกประเด็น ดังนี้

       1.กรณีตรวจการตั้งครรภ์และกรณีคลอด (มารดา)งานหลักประกันสุขภาพไม่คุ้มครองกรณีตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองจนคลอด

     2.กรณีเด็กที่คลอดหรือเกิดจากครรภ์ที่ 3 (บุตร)  งานหลักประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองให้มีบัตรประกันสุขภาพ ไม่ต้องชำระเอง


ข้อยกเว้น กรณีของมารดาตั้งครรภ์บุตรคนที่ พิสูจน์ได้ว่าบุตรลำดับ 1,2 ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพ ยกตัวอย่างดังนี้


      1.เด็กเกิดก่อนการตั้งเกณฑ์ของระบบประกันสุขภาพ (เกิดก่อน 11 พฤศจิกายน 2545) ไม่มีการนับลำดับ


      2. ครรภ์ที่ 1 หรือ 2 แท้ง (แท้งระหว่างตั้งครรภ์ ต้องไม่มีการคลอดเท่านั้น) ไม่มีการนับลำดับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:48 น.
 

ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส