ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 เวลา 15:09 น.

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (Pre-Opost Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก

ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 เวลา 15:12 น.