เข้าสู่ระบบ
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:34 น.

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

(Picture Archiving and Communication System : PACS)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

ออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส