เข้าสู่ระบบ
งานวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์ โรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 11:04 น.

      4

                          จากที่คณะสงฆ์อำเภอนาด้วงพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาด้วง  หน่วยราชการและประชาชนชาวอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้กำหนดการวางศิลาฤกษ์อาคารสงฆ์และทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเข้ากองทุนสร้างตึกสงฆ์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ โดยได้กราบนิมนต์พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

                                จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาด้วงในครั้งนี้ และขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวอำเภอนาด้วงได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาด้วงในครั้งนี้ และร่วมให้การถวายการต้อนรับพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ตามกำหนดการที่นำเรียนมาด้วยนี้ 

“คณะสงฆ์ ส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พร้อมด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาด้วงขึ้น

 มีกำหนดวางศิลาฤกษ์ในวันอังคารที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๕  (ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓) เวลา ๐๘.๐๙ น. โดยได้กราบนิมนต์พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์


            จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาด้วงในครั้งนี้ และร่วมให้การถวายการต้อนรับพระเทพสารเวที      ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป พร้อมถวายกองผ้าป่าสามัคคี ในวันอังคารที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๕ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น.    ณ โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย” 

กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารสงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ  โรงพยาบาลนาด้วง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

เวลา  ๐๗.๐๐ น.

-พระเถรานุเถระที่รับนิมนต์  แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชน  พร้อมกันที่โรงพยาบาลนาด้วง

เวลา  ๐๗.๑๕ น.

-  พระเถรานุเถระออกรับบิณฑบาตในบริเวณภายในโรงพยาบาลนาด้วง

เวลา  ๐๗.๓๐ น.

-  กล่าวคำถวายอาหาร (โดยนายอำเภอนาด้วง – นายณรงค์  จีนอ่ำ)และถวายอาหาร 

เวลา  ๐๘.๑๕ น.

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา  ๐๘.๓๐ น.

-  พระเทพสารเวที  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

 ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  เดินทางถึงปะรำพิธี  นั่ง  ณ  อาสนะ

- พิธีกรในพิธีเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- เจ้าคณะจังหวัดเลยและผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่พระเทพสารเวที

-พิธีกรเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ขึ้นแท่นกล่าวถวายรายงานความเป็นมาต่อ  พระเทพสารเวที

-  พระเทพสารเวที  ถึง  ณ  บริเวณพิธีจุดวางศิลาฤกษ์

-  พระเทพสารเวทีโปรย  ใบเงิน  ใบทอง  ใบนาก  และเหรียญเงิน เหรียญทอง     ลงก้นหลุม

- พระเทพสารเวที  ตอกเข็มมงคล  ๙  ต้น  ตามลำดับเป็นประทักษิณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง

-  พระเทพสารเทวี  วางแผ่นอิฐทอง – นาก  เงิน  ตามลำดับ  และถือปูนด้วยเกรียง

-  พระเทพสารเวที  โปรยข้าวตอกดอกไม้  เหรียญเงินทองลงศิลาฤกษ์ทับ

-  พระเทพสารเวทีกลับสู่ปะรำพิธี  นั่งที่อาสนะ

-  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

-  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นำกล่าวถวายผ้าป่า

-  ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ ๙ รูป                    พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ทุกรูป

-  พระสงฆ์อนุโมทนา

-  เสร็จพิธี 

 

หมายเหตุ           การแต่งกายชุดสุภาพ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:56 น.
 

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา