นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลนาด้วง พ.ศ.2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:16 น.

 

ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลนาด้วง พ.ศ.2563

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:16 น.
 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส