สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนาด้วง 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:59 น.

       จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 1 เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขที่ ลย.สสจ.-ต.ค.-2559-109

 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัศดุ) โรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:00 น.