ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:47 น.

ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 ห้องตรวจ โรงพยาบาลวังสะพุง 

โรงพยาบาลด่านซ้าย  โรงพยาบาลภูเรือ  โรงพยาบาลนาแห้ว  โรงพยาบาลเอราวัณ และโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 6 เครื่อง

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5,520,000 บาท

 

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ด้าล่าง link

 

Attachments:
Download this file (ตาราง-ปปช..pdf)ตาราง-ปปช..pdf[ ]210 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:48 น.