ปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 13:53 น.

 

หน่่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนาด้วง

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 79,500 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้ว

ราคากลางคำนวน ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินสด 79,500 บาท

บัญชีประมาณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 3 แผ่น


เอกสารแนบ Link ด้านล่าง