ที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวีดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 18:15 น.

หน่่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนาด้วง

 

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 138,000 บาท

 

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

 

ราคากลางคำนวน ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินสด 138,000 บาท

 

บัญชีประมาณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 2 แผ่น


เอกสารแนบ Link ด้านล่าง