นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
สธ.เร่งทำหลักเกณฑ์บรรจุ 'พนักงานกระทรวงสาธารณสุข' PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.

 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างชั่วคราว หลังมีคำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนสถานภาพเป็น "พนักงานกระทรวง"

คาดเสร็จก่อนสิ้นเดือน ส.ค. ...

 

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 56 นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2556 เป็นต้นมา ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่

 

1.การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ

 

2.เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานกระทรวงฯ แล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อให้พนักงานกระทรวงฯ สามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ คัดเลือกธนาคาร

 

3.แห่ง ที่เสนอสิทธิประโยชน์เข้ามาให้พิจารณาคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน

 

นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการบรรจุพนักงานกระทรวงให้เสร็จสิ้นพร้อมกัน ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 27 ส.ค. 2556 นี้ มีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยหลังจากที่ปรับเป็นพนักงานกระทรวงแล้ว ก็ให้เริ่มนับอายุการทำงานเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556–30 ก.ย.ปีถัดไป และให้นับรวมอายุการทำงานต่อไปอีก 3 ปี เมื่อครบ 4 ปี ก็จะจัดทำสัญญาจ้างต่อเหมือนพนักงานราชการ ดังนั้น ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 จะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวในระบบการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป

 

"สำหรับ อำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือบังคับบัญชานั้น หากเป็นส่วนกลาง จะขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือโรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ในภูมิภาคจะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จะให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสทุกพื้นที่ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก และการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้  และจะพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลของบุคลากรด้านนี้ด้วย เพื่อใช้ได้ทุกหน่วยงานในสังกัด" นพ.สุพรรณ กล่าว.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:27 น.
 

ออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส