นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ประกาศรับสม้ครงาน รพ.นาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2021 เวลา 09:22 น.

 

2021-08-04 9-17-15

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2021 เวลา 09:29 น.
 

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส